Soalan Lazim

Indeks Artikel

 5. Sebutkan tiga Piagam Pelanggan Jabatan?

a. Memberi perkhidmatan penerangan yang berkualiti, tepat, semasa dan mudah difahami dalam masa 14 hari;
b. Menyediakan laporan maklum balas yang objektif, tepat, semasa dan terkini dalam tempoh 7 hari daripada isu berbangkit;
c. Memberi khidmat perhubungan awam yang profesional dan berkesan;


6. Nyatakan 10 bahagian di Jabatan Penerangan Malaysia?

  • Bahagian Gerak Saraf Dan Pengurusan Isu
  • Bahagian Khidmat Pengurusan Dan Kewangan
  • Bahagian Komunikasi Visual Dan Seni Reka
  • Bahagian Media Dan Komunikasi Korporat
  • Bahagian Penerbitan Dasar Negara
  • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  • Bahagian Perancangan Strategik Dan Penyelidikan
  • Bahagian Perkhidmatan Komunikasi Dan Perhubungan Masyarakat
  • Bahagian Teknologi Maklumat
  • Cawangan Perhubungan Antarabangsa

7. Apakah matlamat Program Pertandingan Pengisahan Kenegaraan anjuran Jabatan Penerangan Malaysia?

Pertandingan yang dianjurkan Jabatan Penerangan Malaysia yang bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk melahirkan pendapat, pandangan dalam bentuk seni dan budaya masyarakat Malaysia ialah Pertandingan Pengisahan Kenegaraan.

Satu pertandingan yang mempunyai matlamat yang jitu untuk mempertingkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat melalui kebolehan peserta bercerita berdasarkan skrip dengan menggunakan kaedah-kaedah komunikasi bersemuka. Peserta-peserta juga akan dibenarkan menggunakan alat bantuan media seperti komputer, muzik, visual, teknik lampu dan lain-lain untuk menarik minat penonton.

Cetak Emel