Objektif Organisasi

OBJEKTIF 

  • Meningkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap dasar, program dan inisiatif kerajaan.
  • Meningkatkan penerimaan, keyakinan, sokongan dan penglibatan rakyat dalam menjayakan dasar, program dan inisiatif kerajaan.
  • Membantu membina masyarakat yang terhubung, bersatu padu, berilmu dan berintegriti.
  • Membantu merealisasikan dasar, program dan inisatif kerajaan ke arah pembangunan negara yang progresif, dinamik dan makmur bersama.

Cetak Emel