Soalan Lazim

Indeks Artikel

 8. Apakah fungsi PENTARAMA?

Fungsi PENTARAMA ialah menyampaikan maklumat rasmi kerajaan secara bersemuka kepada pelbagai peringkat masyarakat melalui hiburan pentas.
Memberi pendidikan tidak formal kepada sasaran dalam membentuk sikap positif supaya masyarakat menyokong dasar dan aktiviti kerajaan.


9. Adakah anda tahu mengenai Pusat Maklumat Rakyat (PMR) dan jelaskan?

Pusat Maklumat Rakyat merupakan bank data maklumat serta pusat rujukan oleh orang awam, agensi-agensi kerajaan di lain-lain peringkat iaitu tempatan, negeri dan negara. Ianya terdapat di Pejabat Penerangan Daerah di seluruh negara.

Pusat Maklumat Rakyat juga bersedia memberikan maklumat tepat mengenai fungsi jabatan dan agensi-agensi kerajaan lain kepada rakyat. Manakala Pegawai Penerangan di PMR bukan hanya berperanan memberikan maklumat mengenai dasar-dasar kerajaan tetapi mempunyai tugas tambahan iaitu menyediakan maklumat-maklumat kepada orang ramai melalui perkhidmatan kaunter, online dan sebagainya, menyediakan pusat rujukan yang memuaskan kepada pelanggan, menyediakan kemudahan rujukan secara elektronik dan konvensional kepada pelanggan, menerima aduan orang ramai dan merujukkan aduan tersebut kepada pihak yang berkaitan serta melayani pertanyaan pelanggan dengan menyediakan maklumat yang tepat dan terkini.


10. Adakah anda mengetahui tanggungjawab Komuniti Harapan Malaysia?

Tanggungjawab Komuniti Harapan Malaysia adalah menjalankan aktiviti kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi dan kenegaraan melalui satu kumpulan pemimpin akar umbi sebagai penggerak masyarakat melalui penyebaran maklumat serta mengekalkan keyakinan masyarakat terhadap kepimpinan kerajaan dan negara serta memupuk dan mengekalkan perpaduan dalam masyarakat sebagai asas kekuatan dan kestabilan politik, sosial dan ekonomi negara.

Cetak Emel