• Home
  • JAPEN MEMBERS
  • Pengumuman
  • URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN KALI KEDUA (TBK2)

Pengumuman

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SECARA LANTIKAN (PSL)

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SECARA LANTIKAN (PSL) YANG DIJADUALKAN PADA 29 JULAI 2019 HINGGA 01 OGOS 2019 DITUNDA PADA BULAN OKTOBER 2019. TARIKH SEBENAR AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN KELAK.

Print Email